فایل


1,600,000 IRT

خرید اشتراک شخصی سازی

1 MB

با استفاده از این قابلیت ، کاربر می تواند :
تعداد روز اشتراک
میزان پهنای باند
تعداد دانلود روزانه
داشتن اشتراک پخش
را به صورت دلخواه تکمیل و پرداخت کند.
پس از خرید ، تیکت ارسال کنید تا بر روی سیستم شما نصب شود.